i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ  ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018

Ngày Đăng : 18/10/2019 | 11:34 AM

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018