i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX

Ngày Đăng : 05/02/2020 | 2:15 PM

          Nhằm Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai hệ thống eTax, với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, giảm thủ tục cho người nộp thuế , Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương triển khai các nội dung có liên quan, cụ thể:

Triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (http://thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế cho các ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Nộp thuế thuế điện tử (http://nopthue.gdt.gov.vn ).

Theo đó kế hoạch sử dụng đồng bộ hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax sẽ được triển khai cụ thể như sau:

I . Lộ trình chuyển đổi:

- Từ 17g30 ngày 07/02/2020: Tổng cục Thuế dừng hệ thống iHTKK và NTĐT (người sử dụng sẽ không đăng nhập được hệ thống iHTKK và NTĐT);  đồng thời sẽ hiển thị thông tin hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hệ thống eTax thay thế cho hệ thống iHTKK và NTĐT

- Từ ngày 08/02/2020 đến ngày 09/02/2020: Tổng cục Thuế thực hiện cài đặt hạ tầng, chuyển đổi dữ liệu, nâng cấp hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn).

 - Từ 8g00 ngày 10/02/2020: Cục Thuế TPHCM chính thức sử dụng hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế cho hệ thống iHTKK và NTĐT.

II . Tính năng nổi bật:

  1. Với hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử – eTax, người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây
  2. Đăng nhập vào 01 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần thay đổi địa chỉ trang web hay đăng nhập lại hệ thống. Điều này sẽ giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.
  3. Phần dành cho doanh nghiệp của hệ thống Dịch vụ thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn các chức năng của các hệ thống Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống được dễ dàng, thuận tiện trong sử dụng, khai thuế, nộp thuế, eTax được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn như hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử tại các trang web mà doanh nghiệp sử dụng trước đây.
  4. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài 01 tài khoản chính của mỗi một mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như  Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên,… giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt.
  5. Chức năng tra cứu: quý vị có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến Cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp.

III . Cách thức truy cập:

Trường hợp 1 : Đối với các doanh nghiệp đã giao dịch với Cơ quan thuế trên các hệ thống Khai thuế, Nộp thuế điện tử (đã có tài khoản giao dịch), mọi thông tin về tài khoản giao dịch và hồ sơ của quý vị sẽ được chuyển sang hệ thống eTax để quý vị tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Cơ quan thuế mà không phải đăng ký lại. Cách thức truy cập như sau:

- Người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100234567-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456), để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế; Hoàn thuế; Nộp thuế; Tra cứu; Quản lý và phân quyền tài khoản. 

- Đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp,từ tài khoản trên, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý: Giám đốc, Kế toán trưởng,…).

- Người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nhantokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: 123456), người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100234567), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử đã có là: 123456), để sử dụng dịch vụ Khai thuế; Hoàn thuế; Tra cứu.

Trường hợp 2 : Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng "Đăng ký thuế lần đầu"

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ETAX