i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ - DỊCH VỤ UY TÍN - GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN.

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THUẾ TNDN 30% NĂM 2020

Ngày Đăng : 12/10/2020 | 2:26 PM

TÓM TẮT NỘI DUNG QUY ĐỊNH GIẢM THUẾ TNDN 30% NĂM 2020

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

II- VỀ GIẢM THUẾ TNDN

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hằng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý.

Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định.

III- VỀ KÊ KHAI TIỀN THUẾ

Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tình thuế TNDN năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai theo quy định

Áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

IV- VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Nghị quyết 116/2020/QH14 : http://www.ketoanthue360.com/upload/files/116_signed.pdf

Nghị định 114/2020/NĐ-CP : http://www.ketoanthue360.com/upload/files/114_signed.pdf

Công văn số 12088/ CCT-TTHT : http://www.ketoanthue360.com/upload/files/201002_12088_(DN)%20Tai%20lieu%20tuyen%20truyen%20Nghi%20dinh%20114%20giam%20thue%20TNDN%20nam%202020(1).pdf

 

Các tin khác
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP (12/10/2020 | 2:26 PM)
  LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019. (12/10/2020 | 2:26 PM)
  Quy định mới về thuế năm 2019 (12/10/2020 | 2:26 PM)
  Thông tư số 02/2019/TT_BKHDT (12/10/2020 | 2:26 PM)

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THUẾ TNDN 30% NĂM 2020

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THUẾ TNDN 30% NĂM 2020

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THUẾ TNDN 30% NĂM 2020

QUY ĐỊNH VỀ GIẢM THUẾ TNDN 30% NĂM 2020