i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ - DỊCH VỤ UY TÍN - GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN.

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngày Đăng : 14/05/2019 | 10:14 AM

Ngày  06/07/2018 Thủ Tướng Chính Phủ ký quyết định  ban hành “ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM”  có hiệu lực ngày 20/08/2018 , thay thế quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007. Quyết định này là quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam . Trong đó 1 số ngành cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và 1 số ngành không còn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

 

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM:

Các tin khác
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP (14/05/2019 | 10:14 AM)
  LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019. (14/05/2019 | 10:14 AM)
  Quy định mới về thuế năm 2019 (14/05/2019 | 10:14 AM)
  Thông tư số 02/2019/TT_BKHDT (14/05/2019 | 10:14 AM)

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam