i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ  ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngày Đăng : 14/05/2019 | 10:14 AM

Ngày  06/07/2018 Thủ Tướng Chính Phủ ký quyết định  ban hành “ HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM”  có hiệu lực ngày 20/08/2018 , thay thế quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007. Quyết định này là quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam . Trong đó 1 số ngành cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và 1 số ngành không còn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

 

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM:

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Những ngành nghề cấp 4 mới thêm vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam