i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ - DỊCH VỤ UY TÍN - GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP

Ngày Đăng : 10/11/2020 | 5:07 PM

ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

1- Kế thừa quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20

Theo nghị định 68/2020/NĐ-CP mức khống chế chi phí lãi vay là 30%; cho phép khống chế chi phí lãi vay sau khi đã trừ lãi tiền gửi, tiền vay và mở rộng đối tượng được miễn áp dụng quy định khống chế.

Về hiệu lực thi hành: áp dụng ngay trong kỳ tính thuế năm 2019.

2- Mở rộng đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Mở rộng thêm đối tượng loại trừ đó là các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác)

3- Về nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế và cam kết của Việt Nam khi tham gia diễn đàn BEPS của OECD.

Nghị định số 132 quy định mới theo thông lệ quốc tế đảm bảo phù hợp với cam kết khi tham gia diễn đàn BEPS đó là: báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nhận được qua hình thức trao đổi thông tin tự động nếu Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước có ký Thoả thuận. NNT chỉ phải cung cấp cho cơ quan thuế trong trường hợp Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước không ký Thoả thuận

4. Hiệu lực thi hành

Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 20/12/2020 từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 14/02/2017 và Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 132/2020/NĐ-CP

5. Văn bản đính kèm: http://www.ketoanthue360.com/upload/files/132_signed.pdf

Các tin khác
  LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019. (10/11/2020 | 5:07 PM)
  Quy định mới về thuế năm 2019 (10/11/2020 | 5:07 PM)
  Thông tư số 02/2019/TT_BKHDT (10/11/2020 | 5:07 PM)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP