i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2020.

Ngày Đăng : 05/06/2020 | 11:09 AM

 ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ  954/2020/UBTVQH14 

1. Mức giảm trừ gia cảnh

a- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/ tháng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

b- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/ tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

2. Mức giảm trừ gia cảnh theo nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 được áp dụng từ kỳ tính thuế 2020:

 Nghị quyết 954/2020/QBTVQH  có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Vì thế những tháng của năm 2020 mà NLĐ đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế 9 triệu đồng/ tháng, đối với mỗi người phụ thuộc 3,6 triệu đồng sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

 

MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2020.

MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2020.

MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2020.

MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TỪ KỲ TÍNH THUẾ NĂM 2020.