i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ - DỊCH VỤ UY TÍN - GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN.

MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày Đăng : 13/11/2020 | 10:47 AM

 

STT

Hình thức thay đổi

Nội dung thay đổi

Cở sở PL

Chi tiết

1

Bổ sung 

Hình thức hợp đồng

Khoản 01, Điều 14, BLLĐ 2019

“Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản”

2

Sửa đổi

Hình thức hợp đồng

Khoản 02, Điều 14, BLLĐ 2019

“2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này”

3

Bổ sung

Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

Khoản 3 Điều 17, BLLĐ 2019

“3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.”

4

Bãi bỏ

Bỏ qui định về Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

 

 

5

Bổ sung

Thời gian thử việc tối đa cho người quản lý

Khoản 1, Điều 25, BLLĐ 2019

“1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;”

6

Sửa đổi

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Điều 35, BLLĐ 2019

Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do chỉ cần đảm bảo thời hạn báo trước.

7

Bổ sung

Nguyên tắc trả lương

Khoản 1, Điều 94, BLLĐ 2019

“1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.”

8

Sửa đổi

Hình thức trả lương

Khoản 2, Điều 96, BLLĐ 2019

“Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương”

9

Bổ sung

Kỳ hạn lương

Khoản 4, Điều 97, BLLĐ 2019

“4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”

10

Sửa đổi

Nghỉ lễ, tết

Điều 112 BLLĐ 2019

“đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);”

11

Sửa đổi

Tuổi nghỉ hưu

Khoản 2, Điều 169, BLLĐ 2019

2. Tui ngh hưu ca người lao đng trong điu kin lao đng bình thường được điu chnh theo l trình cho đến khi đ 62 tui đi vi lao đng nam vào năm 2028 và đ 60 tui đi vi lao đng n vào năm 2035.

K t năm 2021, tui ngh hưu ca người lao đng trong điu kin lao đng bình thường là đ 60 tui 03 tháng đi vi lao đng nam và đ 55 tui 04 tháng đi vi lao đng n; sau đó, c mi năm tăng thêm 03 tháng đi vi lao đng nam và 04 tháng đi vi lao đng n.

12

Hiệu lực Bộ Luật Lao động 2019

 

 

“1. B lut này có hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2021.

B lut Lao đng s 10/2012/QH13 hết hiu lc thi hành k t ngày B lut này có hiu lc.”

 

 

Các tin khác
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP (13/11/2020 | 10:47 AM)
  LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019. (13/11/2020 | 10:47 AM)
  Quy định mới về thuế năm 2019 (13/11/2020 | 10:47 AM)
  Thông tư số 02/2019/TT_BKHDT (13/11/2020 | 10:47 AM)

MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019