i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ  ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

Điểm mới BHXH năm 2019

Ngày Đăng : 03/04/2019 | 11:41 AM

Năm 2019 đánh dấu sự thay đổi của nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết: 

 

 • Từ tháng 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn Tp.HCM là 4.180.000 đồng trừ các đơn vị ở địa bàn Cần Giờ - mức lương tối thiểu là 3.710.000 đồng (Theo công văn số 2717/BHXH-QLT ngày 20/12/2018).
 • Trước ngày 20/01 hàng năm, mẫu C13-TS được gửi về đơn vị theo đường bưu chính (Theo công văn số 184/BHXH-QLT ngày 23/01/2019).
 • Từ tháng 01/2019, thông báo mẫu C12-TS được gửi về đơn vị theo đường bưu chính trước ngày 10 hàng tháng (Theo công văn số 184/BHXH-QLT ngày 23/01/2019).
 • Theo công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 06/08/2017

+ Cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với các đối tượng:

 1. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn đủ 3 tháng trở lên kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức. Riêng cán bộ, công chức, viên chức quản lý không thuộc đối tượng đóng BHTN
 3. Người quản lý doanh nghiệp, nguời quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Chỉ tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN

 1. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018.
 2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ); đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc..

     + Chỉ tham gia quỹ hưu trí, tử tuất

 1. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
 2. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 3. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 luật BHXH;
 4. Người lao động đang tham gia và đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tử tuất hằng tháng thì được đóng 1 lần số tháng còn thiếu để hưởng chế độ theo quy định.

      + Người lao động được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH, BHTN bắt buộc;

      + Người lao động giao kết nhiều HĐLĐ.

 1. Người lao động đồng thời có 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HLĐ có mức lương cao nhất.
 2. Trường hợp người lao động giao kết với nhiều người sử dụng lao động mà đã đóng BHXH và quỹ BHTNLĐ-BNN tạo một nơi thì người sử dụng lao động nơi còn lại phải đóng BHTNLĐ-BNN cho người lao động nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.
 • Từ ngày 01/01/2019, BHXH sẽ tự động gia hạn thẻ BHYT cho người lao động, trừ trường hợp đơn vị nợ tiền BHYT,  BHXH sẽ khóa thẻ BHYT theo quy định (Theo công văn số2517/BHXH-QLT ngày 06/12/2018)
 • Người lao động có ngày nghỉ không lương trên 14 ngày làm việc vừa có thời gian nghỉ ốm đau và tháng đó không đóng BHXH vẫn được thanh toán trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật (Theo công văn số 1904/BHXH-CĐ ngày 27/09/2018)
 • Từ ngày 01/11/2018 trở đi, các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao động thông qua cổng thông tin điện tử (Theo công văn số2170/ BHXH-CĐ ngày 31/102018)

Điểm mới BHXH năm 2019

Điểm mới BHXH năm 2019

Điểm mới BHXH năm 2019

Điểm mới BHXH năm 2019