i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ  ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

Công văn số 805/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016 hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh

Ngày Đăng : 19/10/2017 | 12:51 PM

Công văn số 805/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016 hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh

 Theo đó, nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính thì thực hiện đăng ký thành lập chi nhánh và cấp mã số đơn vị trực thuộc theo quy định tại Khoản 8, Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.
Kể từ khi chi nhánh, địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế theo quy định, công ty thực hiện kê khai thuế cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh như sau :
- Trường hợp chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi công ty có trụ sở chính thì công ty thực hiện khia thuế GTGT cho cả chi nhánh, địa điểm kinh doanh, trừ trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Trường hợp chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi công ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, về phương pháp tính thuế GTGT của chi nhánh thì thực hiện đăng ký theo quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC . Nếu chi nhánh, địa điểm không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của công ty.
- Trường hợp công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc ( bao gồm cơ sở gia công, lắp ráp) thì công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 11, thông tư 26/2015/TT-BTC.
- Trường hợp công ty có hoạt động kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi công ty đặt trụ sở chính thì công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 1, điều 2, Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Công văn số 805/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016 hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh

Công văn số 805/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016 hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh

Công văn số 805/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016 hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh

Công văn số 805/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 2/3/2016 hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh