i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ  ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016

Ngày Đăng : 19/10/2017 | 12:52 PM

Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 109/2013/NĐ –CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí ,hóa đơn...

Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 109/2013/NĐ –CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí ,hóa đơn, một số vấn đề kế toán cần lưu ý như sau:

Điều 3: Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn:

1.        Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 6 điều 34 như sau:

1 a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng đặt in bằng văn bản.

1b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sưe dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của bộ tài chính ( tham khảo thêm TT26 ).

6.    Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1b, khoản 4, khoản 5 điều này.4

“ 2. Bổ sung khoản 1 a vào điều 37 như sau:

  1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đền 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a/ Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày  bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

   b/ Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng ( 05 ngày kể từ ngày  gởi thông báo phát hành ).

3. Sửa đổi , bổ sung khoản 1 điều 37 như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với các hành vi:

a. Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định;

b. Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo quy định;

c. Không nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

4. Bổ sung điểm g vào khoản 3 điều 38 như sau:

“3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

a.       Lập hóa đơn không đúng thời điểm thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b.      Lập hóa đơn không đúng thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;

c.       Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

d.      Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

e.      Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng, dịch vụ ;

f.        Lập sai hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế;

g.       Làm mất, chảy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập (liên giao cho khách hàng ) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ…

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỨC PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016