i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐỨC TRÍ - DỊCH VỤ UY TÍN - GIÁ TRỊ TÍCH LŨY NIỀM TIN.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày Đăng : 14/11/2019 | 9:12 AM

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA 

NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuê Đức Trí. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Người truy cập website hoặc Người tiêu dùng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website ketoanthue360.com như: Họ và Tên, địa chỉ , địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng)

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người tiêu dùng nhằm nhận diện khách truy cập website, quản lý cơ sở dữ liệu về Người tiêu dùng, cung cấp các dịch vụ tư vấn và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website ketoanthue360.com sử dụng thông tin của Người tiêu dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người tiêu dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người tiêu dùng và Công ty Đức Trí;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người tiêu dùng;
 •  Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng;
 •  Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người tiêu dùng tại Đức Trí;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Công ty Đức Trí có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp Đức Trí thực hiện những phân tích thống kê, gửi email hay thư tay cho bạn, cung cấp các hỗ trợ Người tiêu dùng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba này đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ Đức Trí, và họ được yêu cầu bảo mật thông tin.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Đức Trí

 • Địa chỉ: 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại: (028) 62.587.601 - 62.587.536
 • Email: info@ketoanthue360.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website ketoanthue360.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu thông qua điện thoại, Công ty Đức Trí hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của Người tiêu dùng, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ chăm sóc Người tiêu dùng thì vẫn được Công ty Đức Trí quản lý và lưu hành nội bộ.
Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Đức Trí sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, hướng dẫn Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người tiêu dùng:
      i) Qua email: 
info@ketoanthue360.com
      ii) Qua điện thoại: (028) 62.587.601 - 62.587.536

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng trên Website ketoanthue360.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên ketoanthue360.com Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người tiêu dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của Người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Quy định này hoặc Quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người tiêu dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người tiêu dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm của Công ty Đức Trí.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người tiêu dùng gửi email khiếu nại đến địa chỉ info@ketoanthue360.com hoặc gọi điện thoại tới số (028) 62.587.601 - 62.587.536 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG