i_vn i_en

Thứ 2 - Thứ 6 từ 08:00 - 17:15

Thứ 7 từ 08:00 - 12:00 ( Chủ nhật & Lễ : Nghỉ )

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ  ĐỨC TRÍ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG. CÔNG TY ĐỨC TRÍ CHUYÊN CÁC DỊCH VỤ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ, THÀNH LẬP - GIẢI THỂ CÔNG TY, PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, CHỮ KÝ SỐ.

Ngày Đăng : 01/01/1970 | 8:00 AM
Các tin khác
  Đăng ký dịch vụ chữ ký số (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Tăng giảm vốn điều lệ (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Tăng giảm ngành nghề (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Thành lập công ty cổ phần (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Thành lập doanh nghiệp tư nhân (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Thay đổi trụ sở kinh doanh (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Dịch vụ làm kế toán nội bộ (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Dịch vụ làm báo cáo tài chính (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Dịch vụ quyết toán thuế (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Dịch vụ báo cáo thuế (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Dịch vụ kế toán thuế (01/01/1970 | 8:00 AM)
  Dịch vụ kế toán trọn gói (01/01/1970 | 8:00 AM)